Jesteśmy zespołem ekspertów specjalizujących się w odszkodowaniach, działamy na terenie całego kraju. Dla dobra i komfortu naszych klientów stworzyliśmy sieć mobilnych asystentów (doradców klienta), dzięki którym działamy na terenie całego kraju.

USŁUGI
Podejmiemy się prowadzenia każdej sprawy
Śmierć osoby bliskiej
Śmierć najbliższego nam człowieka na skutek zawinionego działania osoby trzeciej jest podstawą do uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia dla członków rodziny po stracie ich najbliższego.
Oskarżyciel posiłkowy
Pokrzywdzony zawsze powinien działań obok oskarżyciela publicznego czyli prokuratora. Każdy oskarżyciel posiłkowy ma status strony, a dzięki swojemu pełnomocnikowi może kontrolować proces.
Błędy medyczne

Pomoc osobom poszkodowanym przez błędy lekarzy, placówek medycznych, ich personelu wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i wysokich kwalifikacji prawnych.
Wypadek komunikacyjny
Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych nie jest prostą sprawą, albowiem ubezpieczyciel dysponuje sztabem prawników. My specjalizujemy się w pomocy osobom poszkodowanym.
Odszkodowanie komunikacyjne z OC
W przypadku odmowy lub zaniżenia wypłaty odszkodowanie kancelaria jest w stanie wyegzekwować należne poszkodowanemu odszkodowanie.
Odszkodowanie komunikacyjne z AC
Dla posiadających ubezpieczenie autocasco przeważnie ubezpieczyciel proponuje wypłatę zaniżonego ubezpieczenia. My wyegzekwujemy całe należne Ci odszkodowanie.
Odszkodowanie komunikacyjne z NNW
Skutki następstw nieszczęśliwych wypadków są częstokroć bagatelizowane przez ubezpieczyciela. Nasza kancelaria odzyska wszelkie należne Ci roszczenia.
Pomylenie zakresu zabiegu
Błąd medyczny często wynika z pomyłki co do zakresu zabiegu. Z nami uzyskasz należne Ci odszkodowanie.
Niewłaściwa opieka medyczna
Każdy pacjent ma prawo do uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadającym wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej. W przypadku błędu każdy pacjent ma prawo do zadośćuczynienia.
Niezdiagnozowanie nowotworu
Niezdiagnozowana choroba nowotworowa pomimo wskazujących na nią objawów lub zaniechania zlecenia badań stanowi błąd medyczny za który masz prawo do odszkodowania.
Niezdiagnozowanie złamania
Odpowiednio wczesne rozpoznanie złamania pozwala na wdrożenie właściwego w danym przypadku leczenia tj. zastosowania odpowiedniego unieruchomienia czy przeprowadzenia zabiegu ortopedycznego.
Odmowa udzielenia świadczenia medycznego 
Obowiązkiem każdego lekarza jest niesienie pomocy osobom chorym. Nieuzasadniona odmowa, której skutkiem jest powstanie szkody jest podstawą do dochodzenia stosownego odszkodowania.
Szkoda przy porodzie
Specyfiką tego tego typu spraw jest okoliczność, iż w rękach personelu medycznego pozostaje życie i zdrowie nie tylko pacjentki, ale i jej dziecka. Za każdy błąd przy porodzie należą Ci się roszczenie odszkodowawcze.
ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa
+48 728 200 700
Adres:
Zadzwoń do nas:
Zakażenie szpitalne
Ponad 90% roszczeń zgłaszanych jako zakażenia szpitalne dotyczą przypadków zarażenia pacjenta gronkowcem złocistym, HCV lub HBV. Za wszystkie zakażenia szpitalne należy się zadośćuczynienie.
Pozostawienie materiałów chirurgicznych
Pacjent poddając się zabiegowi chirurgicznemu powierza swoje życie i zdrowie personelowi medycznemu, który do operuje. Pozostawienie w ciele pacjenta materiałów chirurgicznych jest poważną szkodą.
Niewłaściwe podanie leku
Niewłaściwe wystawienie recepty przez lekarza, podanie niewłaściwych leków przez personel, jak również wydanie niewłaściwych leków przez farmaceutów i techników farmacji, jest poważnym błędem w sztuce.
Błędy stomatologiczne
Osobom poszkodowanym przez stomatologów, w tym chirurgów oraz protetyków oraz ich personel medyczny oferujemy pełen zakres w celu uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia za wszelkie błędy.
Błędy personelu medycznego   
Pomoc osobom poszkodowanym przez błędy lekarzy, placówek medycznych, ich personelu wymaga interdyscyplinarnej wiedzy i wysokich kwalifikacji prawnych. My jesteśmy gotowi Ci pomóc.
Niesłuszne pozbawienie wolności
Każda osoba wobec której zastosowano niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie lub środki zapobiegawcze za pośrednictwem kancelarii uzyska należne jej odszkodowanie.
Odszkodowanie za areszt
Rekompensata przysługuje za niesłuszne skazanie. Z nami każdy niesłusznie osadzony otrzyma stosowne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.
Wypadek przy pracy
Poszkodowanym w wypadku przy pracy oraz członom ich rodzin zapewniamy wszelakie wsparcie i pomoc prawną.
Szkody pożarowe
Pożar jest zdarzeniem losowym, które z reguły ciężko przewidzieć. Niestety mogą one dotknąć każdego z nas, zaś ubezpieczyciele częstokroć odmawiają wypłaty odszkodowań. Powidz STOP takim praktykom.
Szkody rolnicze
Rolnicy planując swoje uprawy myślą także o ubezpieczenie się od ryzyk powstania szkód w nich. Sprawa komplikuje się gdy za szkodę ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania.
Wypadek rolniczy 
Jako wypadek przy pracy określa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z nią.
Wypadek w gospodarstwie rolnym
Jeżeli na ternie gospodarstwa rolnego, w drodze do mieszkania, albo na swoją rolę, jak również podczas wykonywania prac poza gospodarstwem lub w drodze na miejsce czynności zdarzył Ci się wypadek i miałeś ubezpieczenie należy Ci się odszkodowanie.
Szkody pasażerów
Byłeś pasażerem linii lotniczej, kolei, transportu morskiego, autokarowego, osobowego i uległeś wypadkowi lub zniszczeniu uległo Twoje mienie nie zapominaj, że należy Ci się odszkodowanie.
Szkody lotnicze
Za wszelkie szkody związane z ruchem lotniczym należne Ci się pieniądze.
Odszkodowanie od lotniska za hałas
Mieszkasz w sąsiedztwie portu lotniczego, a dotychczas nie zostały wprowadzone uregulowania co do hałasu to masz szansę uzyskać należne odszkodowanie za nadmierny hałas.
Odszkodowanie za opóźniony lot
Byłeś pasażerem, a Twój samolot się opóźnił albo lot został odwołany (nawet czarter), sprawdź czy przysługuje Ci odszkodowanie. My załatwimy za Ciebie wszelkie formalności.
Odzyskanie za polisolokaty 
Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to polisolokata. Jeżeli w wyniku takiej umowy i likwidacji lokaty została pobrana Ci wysoka opłata likwidacyjna z nami odzyskasz te środki. 
Spory z bankami o kredyty "frankowe"
Kredyty frankowe czy to indeksowane czy denominowane oferowane przez banki częstokroć były udzielane z rażącym naruszeniem interesów kredytobiorców. Jeżeli miałeś lub masz taki kredyt z nami możesz zweryfikować podstawy jest prawidłowości i dochodzić roszczeń.

Zalania, kradzieże i inne zdarzenia losowe
Jeżeli posiadałeś ubezpieczenie i uległeś obojętnie jakiemu zdarzeniu losowemu, a ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania lub zaniżył jego wartość to nie przechodź obok tego obojętnie. Z nami odzyskasz swoje pieniądze.

Zaniżone odszkodowania kosztorysowe
Ubezpieczyciel w ponad 93% przypadków zaniża odszkodowania samochodowe ze szkód zgłaszanych z OC lub AC. Prześlij nam otrzymany od ubezpieczyciela kosztorys oraz ostateczną decyzję a my zweryfikujemy ile pieniędzy Ci się jeszcze należy.

Szkody na pojazdach
Każda szkoda na pojeździe jeżeli powstała z braku winy poszkodowanego z wyjątkiem szkód z AC podlega likwidacji. Kancelarii zapewnia Ci pełną pomoc od chwili powstania szkody aż do jej pełnej likwidacji.
Roszczenia za błędy urzędnicze
Z nami nie jesteś bezradny wobec błędów urzędników. Masz prawo ubiegać się o to, by winny odpowiedział za pomyłkę. 

KOMPENSO Kancelaria Odszkodowawcza Sp. z o.o. 
KRS 0000479182, REGON 243385747
NIP 6423184364, kapitał zakł. 10.000 PLN

Copyright © 2020 - Kompenso Kancelaria Odszkodowawcza